Reports

Article titled "Enkele opmerkings na aanleiding van die aanspraak op bona vacantia as sogenaamde regale reg" by JC Sonnekus (Tydskrif vir die SA Reg, 1985)

There are no relevant reports for this item